Brannstasjoner i Valle kommune

Setesdalen brannvesen IKS består av kommunene, Evje og Hornes, Bygland, Valle, Iveland og Bykle.

Det er 8 brannstasjoner, Evje brannstasjon, Byglandsfjord brannstasjon, Bygland brannstasjon, Valle brannstasjon, Rysstad brannstasjon, Bykle brannstasjon, Hovden brannstasjon og Iveland brannstasjon. Det er også 1 depot, Vatnestrøm

Setesdal brannvesen IKS

Valle brannstasjon 2012

Valle brannstasjon 2009

Valle brannstasjon 2004 - Nedlagt

Valle gamle brannstasjon 2004 - Nedlagt

Rysstad brannstasjon 2020

Rysstad brannstasjon 2012

Rysstad brannstasjon August 2010

Rysstad brannstasjon April 2010

Rysstad branndepot 2007 - Nedlagt i 2009