BRANNSTASJONER I TROMS OG              FINNMARK

Troms og Finnmark er et fylke i Nord-Norge, det er det nordligste av to fylker i landsdelen.

Fylket grenser i sørvest mot Nordland, i sør mot Sverige (Kiruna kommune i svensk Lappland og Norrbottens län) og Finland (kommunene Enontekis, Enare og Utsjok i finsk Lappland) og i øst mot Petsjenga rajon i Murmansk oblast i Russland. Med sine 74 813,34 km² er Troms og Finnmark Norges største fylke. Fylket er inndelt i 39 kommuner og hadde et folketall på 243 514 per 9. august 2019.

Tromsø og Finmarkens ble skilt fra hverandre i 1844. De ble deretter videreført som Troms fylke og Finnmark fylke frem til 2020, da de ble gjenforent som Troms og Finnmark fylke under regionreformen i Norge. Tjeldsund kommune ble samtidig overført fra Nordland til Troms og Finnmark.