BRANNSTASJONER I NORGE

Brannvesenet drives av landets kommuner. Kommunene har ansvaret for at det er etablert brannvesen i samsvar med krav i brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.

Brannvesenet er et kommunalt ansvar og kan være felles for flere kommuner, interkommunal løsning. Det er cirka 12 500 branntjenestemenn fordelt på 335 brannvesen i Norge, av disse er 3 500 heltidsansatte i kommunene, disse har brannvernarbeid som sitt hovedyrke. 9 000 er deltidsansatte i kommunene, disse har et hovedyrke og er brannmannskaper på deltid.

Brannvesenets viktigste oppgaver er å verne liv, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker.

AGDER FYLKE - tidligere Aust Agder

AGDER - tidligere Vest Agder

INNLANDET FYLKE - tidligere Hedmark

INNLANDET FYLKE - tidligere Oppland

MØRE OG ROMSDAL FYLKE

NORDLAND FYLKE

OSLO FYLKE

ROGALAND FYLKE

TROMS OG FINNMARK FYLKE - tidligere Finnmark

TROMS OG FINNMARK FYLKE - tidligere Troms

TRØNDELAG FYLKE

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKE - tidligere Telemark

VESTFOLD OG TELEMARK - tidligere Vestfold

VESTLAND FYLKE - tidligere Hordaland

VESTLAND FYLKE - tidligere Sogn og Fjordane

VIKEN FYLKE - tidligere Akershus

VIKEN - tidligere Buskerud

VIKEN - tidligere Østfold