BRANNSTASJONER I VESTLAND 

Vestland er fra 1. januar 2020 et fylke på Vestlandet i Norge, etter sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

Det nye fylket grenser i sør til Rogaland, i nord til Møre og Romsdal fylke, og i øst til de nye fylkene Viken og Innlandet og Vestfold og Telemark.

Det er 43 kommuner i nye det nye fylket, som er det femte største fylket i landet. Kommunene i fylket utgjør ni distrikter: Sunnhordland, Midthordland, Bergen, Nordhordland, Hardanger, Voss, Ytre Sogn, Indre Sogn, Sunnfjord og Nordfjord.

Fylkesmannen i Vestland Fylke har kontorer både i Statens hus i Leikanger, i Bergen og i Hafstadgården i Førde (landbruksavdelingen). Fylkesmannen har sete i Hermansverk i Leikanger]

Vestland fylkeskommunes administrasjon er lokalisert og ledet fra Bergen, Leikanger og Førde, med fylkesrådmannen og politisk ledelse i Bergen.

Vestland fylkeskommune ble etablert 1. januar 2020 som et resultat av at Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner ble slått sammen under en av norgeshistoriens største bølge av sammenslåing av fylker og kommuner.[4] Hornindal kommune ble fra 1. januar 2020 en del av Volda kommune i Møre og Romsdal fylke.