BRANNSTASJONER I DANMARK

I Danmark er det en kombinasjon av kommunale brandvæsen, Falck brandvæsen og frivillig brandvæsen.

  • Falck slukker brann for 66 av landets 98 kommuner og rykker årligt ut til ca 15.000 meldinger om brann.
  • I ca 44 kommuner står Falck for hele den utførende del af brandvæsenet i samarbeid med ledelsen av kommunens beredskabsavdeling.
  • I 22 kommuner er brandslukningsopgaven delt mellem Falck og et kommunalt brandvæsen.

  • De øvrige 32 kommuner har enten kommunale brandvæsener eller frivillige brandvæsener, som er en sønderjysk tradition.

Kart-
farge
Region   Adm.sentrum   Areal (km²)   Folketall

██ 

Region Nordjylland Aalborg     3&503&7933.32&7 933,32  3&505&580515&580 515

██ 

Region Midtjylland Viborg 3&504&13124.34&13 124,34 3&506&1247732&1 247 732

██ 

Region Syddanmark Vejle 3&504&12206.17&12 206,17 3&506&1199667&1 199 667

██ 

Region Hovedstaden Hillerød 3&503&2561.27&2 561,27 3&506&1662285&1 662 285

██ 

Region Sjælland Sorø 3&503&7273.21&7 273,21

3&505&821252&821 25